Второто класиране е извършено по входящ номер от заявлението за кандидатстване в ПЧМГ.

Второ класиране на приетите ученици в 8. клас

Приетите на второ класиране ученици, в периода от 17.07 до 20.07.2023 г. от 8:00 до 17:30 ч., се записват в 8 клас в профила, в който са приети. 

Необходими документи за записване:

  • Удостоверение за успешно завършен предходен клас;
  • Копие от акта за раждане;

На 21.07.2023 г. от 10:00 в ПЧМГ ще се проведе тест за определяне нивото на владеене на английски език. Той е задължителен за учениците, които ще изучават първи чужд език английски и са новозаписани в ПЧМГ.