ПЧМГ

Прием в 5 и 8 клас

ПРИЕМ В 5 КЛАС УЧЕБНА 2024/25 ГОДИНА

 

Вътрешни правила за прием в 5. клас.

За учебната 2024/2025 година ПЧМГ обявява прием на три паралелки в 5. клас.

Кандидатстването в Първа частна математическа гимназия за учебната 2024/2025 година се извършва след полагане на изпит по математика.

Приемните изпити през учебната 2023/2024 г. са три и ще се проведат на следните дати:

 • Първи приемен изпит – 16 юни 2024 г.
 • Втори приемен изпит – 23 юни 2024 г.
 • Трети приемен изпит – 30 юни 2024 г.

Записването за изпитите става по електронен път от уебсайта на ПЧМГ най-късно до четири календарни дни преди изпита.

Всеки кандидат може да се яви и на трите изпита. За участие в класирането за прием се взима най-високият резултат от положените изпити.

Условия за прием в 5. клас за учебната 2024/2025 г.:

 • Резултат от НВО по математика за 4. клас минимум 75 точки;
 • Резултат от НВО по БEЛ за 4. клас минимум 75 точки;
 • Успешно положен приемен изпит на ПЧМГ.

График на дейностите по приема в 5. клас на ПЧМГ за учебната 2024/2025 г.

 • Обявяване на първо класиране– 02.07.2024 г. след 17.00 часа
 • Записване след първо класиране – от 03.07.2024 г. до 05.07.2024 г. до 17.00 часа
 • Обявяване на второ класиране– 05.07.2024 г. след 19.00 часа
 • Записване след второ класиране – от 08.07. до 10.07.2024 г. до 17.00 часа
 • Тест за определяне нивото на владеене на английски език–12.07.2024 г.

/Тестът по английски език е задължителен за всички новозаписани в ПЧМГ ученици и се провежда на място в сградата на ПЧМГ/

Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Удостоверение за завършено начално образование (оригинал);
 • Копие от акта за раждане;

Условия за отпускане на стипендии:

За учебната 2024/2025 година, с подкрепата на държавата, ПЧМГ отпуска пълни стипендии за обучение. Стипендиите се осигуряват на ученици с високи академични постижения по гласувани Правила и Процедура и Критерии. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от приетите ученици в 5. клас.

За кандидатсване за освобождаване от такса обучение е необходимо да се подаде заявление.

За повече информация вижте раздел Държавно Финансиране.

ПРИЕМ В 8 КЛАС УЧЕБНА 2024/25 ГОДИНА

 

Вътрешни правила за прием в 8. клас

За учебната 2024/2025 година ПЧМГ обявява прием на ученици в 8. клас:

Профил Математически” с разширено изучаване на чужд език /английски/немски/ с профилиращи предмети Математика и Информатика, съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/

Профил Математически” с разширено изучаване на чужд език/ английски/немски/ с профилиращи предмети Математика и Физика, съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН.

Профил „Природни науки” с профилиращи предмети Биология и ЗО и Химия и ООС с разширено изучаване на чужд език /английски/немски/ съгласно рамков учебен план / Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/.

Условия за прием в 8. клас за учебната 2024/2025 г.:

 • Резултат от НВО по математика за 7. клас минимум 75 точки;
 • Резултат от НВО по БEЛ за 7. клас минимум 65 точки;
 • За профил „Природни науки“ среден годишен успех от предметите химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование не по-нисък от Отличен (5,50).

Приемните изпити през учебната 2024/2025 г. са два и ще се проведат на следните дати:

 • Първи приемен изпит – 23 юни 2024 г.
 • Втори приемен изпит – 30 юни 2024 г.

Записването за изпитите става по електронен път от уебсайта на ПЧМГ най-късно до четири календарни дни преди изпита.

График на дейностите по приема в 8. клас на ПЧМГ за учебната 2024/2025 г.

 • Подаване на заявление за участие в първо класиране на място в сградата на ПЧМГ – от 05.07.2024 г. до 10.07.2024 г. до 17.30 часа
 • Обявяване на първо класиране – 10.07.2024 г. след 18.00 часа
 • Записване след първо класиране или подаване на потвърждение за участие във второ класиране – от 11.07.2024 г. до 16.07.2024 г. до 17.30 часа
 • Обявяване на второ класиране – 16.07.2024 г. след 19.00 часа
 • Записване след второ класиране – от 17.07.2024 г. до 22.07.2024 г.
 • Тест за определяне нивото на владеене на английски език – 23.07.2024 г.

*Участието в първо класиране става САМО след подаване на заявление по образец на място в сградата на ПЧМГ.

*При подаване на заявлението е необходимо да се представи служебна бележка за удостоверяване на мястото за явяване на  НВО в 7. клас.

*Участието във второ класиране става САМО след подаване на потвърждение по образец на място в сградата на ПЧМГ.

*Тестът по английски език е за учениците, които ще изучават първи чужд език английски и са новозаписани в ПЧМГ.

Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Свидетелство за основно образование (оригинал);
 • Копие от акта за раждане;
 • Сертификат за владеене на английски език ( PET for Schоols Cambridge) – за освобождаване от тест за определяне на ниво;

Условия за отпускане на стипендии:

За учебната 2024/2025 година, с подкрепата на държавата, ПЧМГ отпуска пълни стипендии за обучение. Стипендиите се осигуряват на ученици с високи академични постижения по гласувани Правила и Процедура и Критерии. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от приетите ученици в 8. клас.

За кандидатсване за освобождаване от такса обучение е необходимо да се подаде заявление.

За повече информация вижте раздел Държавно Финансиране.