Отлични резултати на проверка от Национален инспекторат по образованието

Отлични резултати на проверка от Национален инспекторат по образованието

През месец ноември в Първа частна математическа гимназия беше извършена проверка от Национален инспекторат по образованието, целяща да установи качесвото на обучение в институцията. Експертите се срещнаха с нашите учители, ученици и родители, наблюдаваха учебни часове...