Началото…

През 2004 година “Първа частна математическа гимназия” бе създадена от инж. Марияна Влъчкова, стартирайки с една паралелка от само седем ученици. През 2023/2024 учебна година ПЧМГ обучава 400 ученици, разпределени в 22 паралелки. Тази година празнуваме 20 години опит като водеща образователна институция в страната.

В последните години Първа Частна Математическа Гимназия се налага като водещо и търсено училище, което проличава от постигнатите резултати на Националното външно оценяване и Държавните зрелостни изпити, нареждайки се в първата тройка по успехи в цялата държава.

%

от нашите ученици продължават образованието си във висши учебни заведения

%

от нашите випускници са приети по първи избор в най-добрите световни университети

%

реализация на нашите ученици в ПЧМГ и в най-престижните Софийски училища

Няколко думи

от нашия основател и директор

Скъпи ученици, настоящи и бъдещи,

         Уверена съм, че процесът на  образование само започва в училище, защото съвременният човек  се учи през целия си живот. В Първа частна математическа гимназия ще ви помогнем да направите по-уверени първата стъпка, ще ви поведем през тайните на науката и изкуствата, ще ви потопим в традициите на нашия народ  и вярвам, че заедно ще открием онова безценно дарование, което всеки от вас носи в себе си.

– инж. Марияна Влъчкова

Новини и Съобщения

Научете повече за нашето училище. Актуални новини, събития и съобщения от нашите ученици, учители и ръководство. 

лого78566366
лого7856237
лого785663665