След извънредно положение – нищо извънредно!
Пак сме сред първите!

Среден брой точки: 84.43    Среден успех: 5.67