ПЧМГ

Новини от ученическия съвет

Ученически съвет ПЧМГ

В началото на 2017/2018 учебна година се проведе анкета сред учениците от горен курс /8-12 клас/ относно желанието им за основаване на ученически съвет. Мнозинството одобриха идеята и така се създава Ученически съвет на ПЧМГ.

Ученическият съвет като начало поема организацията на няколко мероприятия, като празника Хелоуин, помагайки с провеждането на игри за класовете от прогимназиален етап /5-7 клас/. Едни от най-запомнящите се събития, които Съветът организира изцяло самостоятелно, са Коледния и Пролетния бал на учениците от горен курс /8-12 клас/. Успехът на проведените мероприятия  спечелва доверието на учениците, ръководството и най-вече на директора на ПЧМГ инж. Марияна Влъчкова. 

Днес УС редовно организира и отговаря за провеждащите се в ПЧМГ – Коледен и Великденски базар, чествания на празници (1 март, Празникът на числото π и други), събития като Денят на отворените врати. За горен курс се организират тематични балове, сплотяващи учениците.

Съветът провежда и семинари на вълнуващи учениците теми. Пример за такъв е “Тормозът в училище”, чиято цел е да накара учениците да се замислят върху причините и последствията от поведение, подбуждащо към насилие, и да им предложи разумни решения с надеждата да се предотвратят бъдещи инциденти. За Денят на толерантността учениците имат право вместо униформи да носят розови тениски.  

Членове на УС са избрани от всеки клас двама или трима ученици от горен курс /8-12 клас/ чрез гласуване от съучениците. Всеки представител заема определен пост или длъжност в съвета, след което се изготвя план за дейностите, които ще бъдат проведени през учебната година. 

Ученическият съвет на ПЧМГ има за основна цел да осъществи връзката между учениците и ръководството на училището, като дава гласност и на двете страни и ги стимулира да изразяват своята позиция. Съветът също се стреми да създаде по-добра обстановка на учениците в училище.

Всяка година през месец юни се прави разбор и оценка на дейностите, извършени от Ученическия съвет. Обсъждат се идеи за подобряването на работата и предложения за нови мероприятия.  С всяко успешно събитие участниците в съвета са все по-мотивирани да вложат дори повече усилия в провеждането им.