Тази учебна година ПЧМГ предложи на своите гимназисти възможността да посещават практически курс по испански език при господин Джон Хуаман Фахардо, учител по испански и по английски език от Лима, Перу

Учениците, избрали да посещават курса, постигнаха съществен напредък в испанския език, имаха разнообразни и интересни занятия всяка седмица и научиха много за испанския език като средство за общуване между културите.

Най-успешните и упорити сред тях получиха своите сертификати от господин Хуаман Фахардо с пожелание за прекрасно лято и готовност да продължат да изучават и използват езика на Сервантес и Марио Варгас Льоса.