1. клас

Окончателни резултати от Първи приемен изпит в ПЧМГ за 4. клас проведен на 16 юни 2024 г.

Окончателни резултати от Втори приемен изпит в ПЧМГ за 4. клас проведен на 23 юни 2024 г.

Окончателни резултати от Трети приемен изпит в ПЧМГ за 4. клас проведен на 30 юни 2024 г.

  1. клас

Окончателни резултати от Втори приемен изпит в ПЧМГ за 7. клас проведен на 23 юни 2024 г.

Окончателни резултати от Трети приемен изпит в ПЧМГ за 7. клас проведен на 30 юни 2024 г.

Подаване на заявление за участие в първо класиране за прием в 8. клас, на място в сградата на ПЧМГ – от 05.07.2024 г. до 10.07.2024 г. от 8:00 до 17:00 часа.
Обявяване на първо класиране – 10.07.2024 г. след 18:00 часа.