Първото класиране е извършено по входящ номер от заявлението за кандидатстване в ПЧМГ.

 

Първо класиране на приетите ученици в 8. клас

 

Приетите ученици на първо класиране по ПЪРВО желание, в периода от 11.07 до 16.07.2024 г. включително от 8:00 до 17:30 ч., се записват в 8. клас в профила, в който са приети на място, в сградата на ПЧМГ. Ако ученикът не са запише, мястото му НЕ се запазва и се обявява като свободно за второ класиране. 

 

Необходими документи за записване:

  • свидетелство за основно образование (оригинал);
  • акт за раждане (копие).

 

При записване е необходимо присъствието и на двамата родители и/или ученика.

 

Учениците, които са класирани по ВТОРО или ТРЕТО желание и не са удовлетворени от класирането си на първия етап, следва да подадат потвърждение за участие във второ класиране от 11.07. до 16.07.2024 г. включително.  Желанията НЕ се пренареждат и кандидатът може да се класира на втори етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

 

На 23.07.2024 г. от 10:00 ч. в ПЧМГ ще се проведе тест за определяне нивото на владеене на английски език. Той е задължителен за учениците, които ще изучават първи чужд език английски и са новозаписани в ПЧМГ.