Второ класиране на приетите ученици в 5. клас на ПЧМГ за учебната 2023/2024 година

 

Записването на учениците приети след второ класиране е от 8.07 до 10.07.2024 г. от 8:00 до 17:00.

 

Необходими документи за записване:

  • Удостоверение за успешно завършен предходен клас;
  • Копие от акта за раждане.

На 12.07.2023 г. от 10:00 в ПЧМГ ще се проведе тест за определяне нивото на владеене на английски език. Той е задължителен за всички новозаписани в ПЧМГ ученици.