В периода от 3 до 6 юни 2024г нашето училище беше домакин на мобилност по НП „Иновации в действие“.

Наши гости бяха ученици и учители от партниращите училища по програмата – Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, гр. Велико Търново, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“, гр. Монтана и Английска езикова гимназия „Гео Милев“, гр. Бургас.

Темата на мобилността „Науката в перспектива“ даде възможност не само да бъдат наблюдавани конкретни дейности, свързани с иновациите осъществявани в ПЧМГ, но и да бъдат представени и обсъждани иновативни методи и подходи, с които се цели повишаването на знанията и уменията на учениците.

По време на мобилността под формата на състезание беше проведен заключителният етап от проектните дейности на 5.клас, които работиха по темата „Зелена енергия за зелено бъдеще“.

Десетото юбилейно издание на съвместният ни проект с Лънчбокс и г-жа Ваня Желязкова „Хранене с баланс – здраве в аванс“ отново предизвика много емоции и вълнение сред учениците от 6. клас и получи изключително висока оценка от нашите партньори.

Учениците от 7. клас приложиха знанията си за здравословното хранене и уменията придобити в часовете по Технологии и предприемачество, като участваха с много ентусиазъм в състезанието „Здравословно, вкусно и красиво“.

Изключителен интерес проявиха нашите гости към тазгодишното издание на Ученическа научна конференция под надслов „Науката – митове и реалност“. На практика беше приложен изследователският подход при работата по интердисциплинарните проекти, които имаха за цел да проверят различни митове в науката и установят реалните факти.

Своя разработка “ФизикУм” представиха и ученици от ПМГ „В.Друмев“ гр. В. Търново.

Иновациите, осъществявани в нашето училище по четирите направления – чужди езици, дигитални компетентности, природни науки и спорт и компилацията между тях, бяха представени от г-жа Камелия Цанова, г-жа Татяна Димитрова, г-жа Диана Петрова и Малина Търева.

В срещата-разговор се включиха всички учители, работещи по иновациите в училище и бяха обсъдени както иновативните практики в ПЧМГ, така и идеи за бъдещи дейности.

Г-ца Антония Влъчкова официално връчи сертификатите на всички участници, а г-жа Мария Бозаджийска закри събитието и благодари на всички участници в него за отговорната и всеотдайна работа.

Беше проведена и анонимна онлайн анкета с учениците и учителите от партниращите училища. С огромно удоволствие установихме, че:

  • нашата работа във всички направления е високо оценена както от учителите, така и от учениците;
  • всички са удовлетворени от посещението и в много голяма степен или напълно проекта е отговорил на очакванията им;
  • в значителна степен проектът е допринесъл за професионалното развитие;
  • са впечатлени от безупречната организация на всички дейности, интересните игри включени в състезанията, доброто познаване на проблемите, убедителното, атрактивно и емоционално представяне на темите, интересните и въздействащи проекти, отличната мотивация, знанията , уменията и креативността на учениците в ПЧМГ, дисциплината, екипната работа в сърдечната и приятелска атмосфера.
  • ще запомнят мобилността с изключителната гостоприемност, с иновативните и разнообразни дейности, които се осъществяват, с многото положителни емоции, с новите идеи и новите проиятелства.

НП „Иновации в действие“ даде възможност и учениците, и учителите от партниращите училища, да обменят идеи, да осъществят много нови запознанства, да наблюдават добри практики и да погледнат образованието чрез „Науката в перспектива“.