Новини

Второ класиране на приетите в 5 клас за учебната 2017/2018 г.

 

ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
ПРИЕМ В 5 КЛАС
за учебната 2017/2018 година
ВТОРО КЛАСИРАНЕ
Входящ № Първи приемен изпит 11.06.2017 Втори приемен изпит 25.06.2017 Трети приемен изпит 02.07.2017 Крайна оценка
ПРИЕТИ
70 5065 Много добър ( 4,92 ) Много добър ( 4.76 ) Много добър ( 5.36 ) Много добър ( 5.36 )
71 5085 Много добър ( 5,36 ) Добър ( 4.44 ) Много добър ( 4.56 ) Много добър ( 5.36 )
72 5104 Много добър ( 5,36 ) Много добър ( 5.2 ) Не се е явил Много добър ( 5.36 )
73 5149 Много добър ( 5,36 ) Много добър ( 4.68 ) Не се е явил Много добър ( 5.36 )
74 5254 Не се е явил Много добър ( 4.84 ) Много добър ( 5.36 ) Много добър ( 5.36 )
75 5008 Много добър ( 5,04 ) Много добър ( 5.32 ) Не се е явил Много добър ( 5.32 )
76 5023 Много добър ( 5,32 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5.32 )
77 5037 Много добър ( 5,32 ) Много добър ( 5.2 ) Много добър ( 5.16 ) Много добър ( 5.32 )
78 5066 Много добър ( 5,08 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 5.32 ) Много добър ( 5.32 )
79 5139 Много добър ( 4,88 ) Много добър ( 5.32 ) Не се е явил Много добър ( 5.32 )
80 5253 Не се е явил Много добър ( 5.32 ) Не се е явил Много добър ( 5.32 )
81 5173 Много добър ( 5,28 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5.28 )
82 5270 Не се е явил Много добър ( 5.28 ) Не се е явил Много добър ( 5.28 )
83 5049 Много добър ( 5,24 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5.24 )
84 5063 Много добър ( 5,24 ) Много добър ( 5.16 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 5.24 )
85 5072 Много добър ( 5,24 ) Добър ( 4.32 ) Не се е явил Много добър ( 5.24 )
86 5110 Много добър ( 5,24 ) Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 5.24 ) Много добър ( 5.24 )
87 5130 Много добър ( 4,84 ) Много добър ( 5.24 ) Не се е явил Много добър ( 5.24 )
88 5148 Много добър ( 4,84 ) Добър ( 4.48 ) Много добър ( 5.36 ) Много добър ( 5.36 )
89 5164 Много добър ( 5,24 ) Много добър ( 5.08 ) Много добър ( 5.28 ) Много добър ( 5.28 )
90 5175 Много добър ( 5,24 ) Много добър ( 5.04 ) Не се е явил Много добър ( 5.24 )
91 5207 Много добър ( 5,24 ) Много добър ( 4.88 ) Много добър ( 5.24 ) Много добър ( 5.24 )
92 5210 Много добър ( 5,24 ) Много добър ( 5.16 ) Не се е явил Много добър ( 5.24 )
93 5287 Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5.24 ) Много добър ( 5.24 )
94 5050 Много добър ( 5,2 ) Добър ( 4.32 ) Много добър ( 5.2 ) Много добър ( 5.2 )
95 5051 Много добър ( 5,2 ) Много добър ( 4.92 ) Не се е явил Много добър ( 5.2 )
96 5056 Добър ( 4,44 ) Много добър ( 4.56 ) Много добър ( 5.2 ) Много добър ( 5.2 )
97 5092 Много добър ( 5,2 ) Много добър ( 4.92 ) Не се е явил Много добър ( 5.2 )
98 5038 Добър ( 4,24 ) Добър ( 4.44 ) Много добър ( 5.16 ) Много добър ( 5.16 )
99 5116 Много добър ( 4,76 ) Много добър ( 5.16 ) Не се е явил Много добър ( 5.16 )
100 5219 Много добър ( 4,52 ) Добър ( 4.48 ) Много добър ( 5.16 ) Много добър ( 5.16 )
101 5268 Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5.16 ) Много добър ( 5.16 )
102 5013 Добър ( 3,92 ) Добър ( 3.92 ) Много добър ( 5.12 ) Много добър ( 5.12 )
103 5028 Много добър ( 5,12 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5.12 )
104 5036 Добър ( 4,4 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 5.12 ) Много добър ( 5.12 )
105 5067 Много добър ( 4,72 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 5.12 ) Много добър ( 5.12 )
106 5015 Добър ( 4,28 ) Добър ( 4.32 ) Много добър ( 5.12) Много добър ( 5.12 )
РЕЗЕРВИ
108 5078 Много добър ( 4,76 ) Много добър ( 5.08 ) Не се е явил Много добър ( 5.08 )
109 5095 Добър ( 3,64 ) Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 5.08 ) Много добър ( 5.08 )
110 5141 Много добър ( 5,08 ) Добър ( 4.24 ) Много добър ( 4.88 ) Много добър ( 5.08 )
111 5071 Много добър ( 5,04 ) Много добър ( 4.52 ) Много добър ( 5.04 ) Много добър ( 5.04 )
112 5120 Не се е явил Много добър ( 5.04 ) Не се е явил Много добър ( 5.04 )
113 5179 Много добър ( 5,04 ) Много добър ( 4.84 ) Не се е явил Много добър ( 5.04 )
114 5205 Много добър ( 5,04 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5.04 )
115 5221 Добър ( 4,36 ) Много добър ( 5.04 ) Много добър ( 4.68 ) Много добър ( 5.04 )
116 5009 Много добър ( 5 ) Добър ( 4.48 ) Не се е явил Много добър ( 5 )
117 5020 Много добър ( 4,56 ) Много добър ( 5 ) Не се е явил Много добър ( 5 )
118 5062 Много добър ( 4,64 ) Много добър ( 5 ) Не се е явил Много добър ( 5 )
119 5082 Добър ( 4,12 ) Добър ( 4.16 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 5 )
120 5126 Много добър ( 4,56 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 4.64 ) Много добър ( 5 )
121 5193 Много добър ( 5 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5 )
122 5195 Добър ( 4,36 ) Добър ( 4.48 ) Много добър ( 5 ) Много добър ( 5 )
123 5214 Много добър ( 5 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 5 )
124 5263 Не се е явил Много добър ( 5 ) Не се е явил Много добър ( 5 )
125 5001 Добър ( 4,36 ) Добър ( 4.4 ) Много добър ( 4.96 ) Много добър ( 4.96 )
126 5052 Добър ( 4,08 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 4.96 ) Много добър ( 4.96 )
127 5169 Много добър ( 4,96 ) Добър ( 3.88 ) Не се е явил Много добър ( 4.96 )
128 5144 Много добър ( 4,92 ) Много добър ( 4.88 ) Много добър ( 4.92 ) Много добър ( 4.92 )
129 5147 Среден ( 3,44 ) Много добър ( 4.92 ) Не се е явил Много добър ( 4.92 )
130 5212 Добър ( 4,48 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 4.92 ) Много добър ( 4.92 )
131 5264 Не се е явил Много добър ( 4.92 ) Не се е явил Много добър ( 4.92 )
132 5274 Не се е явил Много добър ( 4.92 ) Много добър ( 4.52 ) Много добър ( 4.92 )
133 5081 Добър ( 4,48 ) Добър ( 4.32 ) Много добър ( 4.88 ) Много добър ( 4.88 )
134 5093 Много добър ( 4,56 ) Много добър ( 4.88 ) Не се е явил Много добър ( 4.88 )
135 5107 Добър ( 3,76 ) Добър ( 4.48 ) Много добър ( 4.88 ) Много добър ( 4.88 )
136 5064 Добър ( 4,4 ) Добър ( 4.48 ) Много добър ( 4.84 ) Много добър ( 4.84 )
137 5084 Добър ( 3,68 ) Среден ( 3 ) Много добър ( 4.84 ) Много добър ( 4.84 )
138 5124 Много добър ( 4,84 ) Много добър ( 4.68 ) Добър ( 4.4 ) Много добър ( 4.84 )
139 5004 Добър ( 3,84 ) Добър ( 3.64 ) Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.8 )
140 5029 Добър ( 4,16 ) Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.64 ) Много добър ( 4.8 )
141 5157 Среден ( 3,48 ) Добър ( 3.64 ) Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.8 )
142 5166 Добър ( 4,36 ) Добър ( 4.2 ) Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.8 )
143 5256 Не се е явил Много добър ( 4.8 ) Не се е явил Много добър ( 4.8 )
144 5284 Не се е явил Не се е явил Много добър ( 4.8 ) Много добър ( 4.8 )
145 5105 Много добър ( 4,56 ) Добър ( 4.16 ) Много добър ( 4.72 ) Много добър ( 4.72 )
146 5140 Много добър ( 4,72 ) Добър ( 4.04 ) Много добър ( 4.6 ) Много добър ( 4.72 )
147 5153 Много добър ( 4,72 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 4.72 )
148 5180 Добър ( 3,88 ) Добър ( 4.04 ) Много добър ( 4.72 ) Много добър ( 4.72 )
149 5206 Добър ( 4,4 ) Добър ( 4.48 ) Много добър ( 4.72 ) Много добър ( 4.72 )
150 5245 Добър ( 3,96 ) Добър ( 4.04 ) Много добър ( 4.72 ) Много добър ( 4.72 )
151 5090 Много добър ( 4,68 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 4.68 )
152 5277 Не се е явил Добър ( 3.88 ) Много добър ( 4.68 ) Много добър ( 4.68 )
153 5279 Не се е явил Много добър ( 4.68 ) Не се е явил Много добър ( 4.68 )
154 5011 Добър ( 4,36 ) Много добър ( 4.6 ) Добър ( 4.4 ) Много добър ( 4.6 )
155 5145 Добър ( 3,92 ) Много добър ( 4.6 ) Добър ( 4.24 ) Много добър ( 4.6 )
156 5208 Много добър ( 4,6 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 4.6 )
157 5010 Добър ( 4,2 ) Добър ( 4.32 ) Много добър ( 4.56 ) Много добър ( 4.56 )
158 5109 Добър ( 3,8 ) Много добър ( 4.56 ) Добър ( 4.36 ) Много добър ( 4.56 )
159 5143 Много добър ( 4,56 ) Добър ( 4.48 ) Добър ( 4.16 ) Много добър ( 4.56 )
160 5146 Много добър ( 4,56 ) Добър ( 4.28 ) Добър ( 4.12 ) Много добър ( 4.56 )
161 5032 Добър ( 4,36 ) Добър ( 4.24 ) Много добър ( 4.52 ) Много добър ( 4.52 )
162 5100 Много добър ( 4,52 ) Не се е явил Не се е явил Много добър ( 4.52 )
163 5122 Добър ( 3,72 ) Много добър ( 4.52 ) Добър ( 4.44 ) Много добър ( 4.52 )
164 5203 Много добър ( 4,52 ) Добър ( 4.2 ) Не се е явил Много добър ( 4.52 )
165 5176 Добър ( 3,96 ) Добър ( 4.24 ) Добър ( 4.48 ) Добър ( 4.48 )
166 5183 Добър ( 4,48 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.48 )
167 5271 Не се е явил Добър ( 4.48 ) Не се е явил Добър ( 4.48 )
168 5048 Добър ( 4,24 ) Добър ( 4.44 ) Не се е явил Добър ( 4.44 )
169 5069 Добър ( 4,44 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.44 )
170 5080 Добър ( 4,44 ) Добър ( 3.92 ) Не се е явил Добър ( 4.44 )
171 5159 Добър ( 4,08 ) Добър ( 4.44 ) Добър ( 4.04 ) Добър ( 4.44 )
172 5259 Не се е явил Добър ( 4.44 ) Не се е явил Добър ( 4.44 )
173 5034 Добър ( 3,96 ) Добър ( 4.4 ) Добър ( 4.28 ) Добър ( 4.4 )
174 5103 Добър ( 4,4 ) Добър ( 3.84 ) Добър ( 4.24 ) Добър ( 4.4 )
175 5197 Добър ( 4,4 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.4 )
176 5257 Не се е явил Добър ( 4.4 ) Не се е явил Добър ( 4.4 )
177 5211 Добър ( 4,36 ) Добър ( 4.36 ) Не се е явил Добър ( 4.36 )
178 5250 Не се е явил Добър ( 4.2 ) Добър ( 4.36 ) Добър ( 4.36 )
179 5016 Добър ( 4,28 ) Добър ( 4.32 ) Не се е явил Добър ( 4.32 )
180 5058 Добър ( 4,08 ) Добър ( 4.24 ) Добър ( 4.32 ) Добър ( 4.32 )
181 5083 Добър ( 4,32 ) Добър ( 4.24 ) Добър ( 3.64 ) Добър ( 4.32 )
182 5094 Добър ( 3,76 ) Добър ( 3.88 ) Добър ( 4.28 ) Добър ( 4.28 )
183 5186 Добър ( 4,28 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.28 )
184 5266 Не се е явил Добър ( 4.28 ) Добър ( 3.92 ) Добър ( 4.28 )
185 5007 Добър ( 4,24 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.24 )
186 5160 Добър ( 3,64 ) Добър ( 3.92 ) Добър ( 4.24 ) Добър ( 4.24 )
187 5201 Добър ( 4 ) Добър ( 4.24 ) Не се е явил Добър ( 4.24 )
188 5262 Не се е явил Добър ( 4.24 ) Не се е явил Добър ( 4.24 )
189 5267 Не се е явил Добър ( 3.52 ) Добър ( 4.24 ) Добър ( 4.24 )
190 5113 Добър ( 4,12 ) Добър ( 4.2 ) Не се е явил Добър ( 4.2 )
191 5024 Добър ( 4,08 ) Добър ( 4.16 ) Добър ( 3.68 ) Добър ( 4.16 )
192 5134 Добър ( 3,64 ) Добър ( 3.68 ) Добър ( 4.16 ) Добър ( 4.16 )
193 5151 Добър ( 3,92 ) Не се е явил Добър ( 4.16 ) Добър ( 4.16 )
194 5152 Добър ( 3,92 ) Не се е явил Добър ( 4.16 ) Добър ( 4.16 )
195 5156 Добър ( 4,04 ) Добър ( 4.16 ) Не се е явил Добър ( 4.16 )
196 5170 Добър ( 3,72 ) Добър ( 4.16 ) Добър ( 4.08 ) Добър ( 4.16 )
197 5181 Добър ( 4,16 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.16 )
198 5192 Добър ( 4,16 ) Среден ( 3.36 ) Слаб ( 2 ) Добър ( 4.16 )
199 5272 Не се е явил Добър ( 4.16 ) Добър ( 4.08 ) Добър ( 4.16 )
200 5033 Среден ( 3,4 ) Добър ( 3.92 ) Добър ( 4.12 ) Добър ( 4.12 )
201 5057 Среден ( 3,12 ) Добър ( 4.12 ) Добър ( 3.56 ) Добър ( 4.12 )
202 5012 Добър ( 3,52 ) Не се е явил Добър ( 4.08 ) Добър ( 4.08 )
203 5046 Добър ( 4,08 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.08 )
204 5098 Добър ( 4,08 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.08 )
205 5163 Добър ( 4,08 ) Среден ( 3.08 ) Не се е явил Добър ( 4.08 )
206 5190 Добър ( 3,84 ) Добър ( 4.04 ) Добър ( 4.08 ) Добър ( 4.08 )
207 5204 Добър ( 4,08 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.08 )
208 5209 Добър ( 4,08 ) Добър ( 3.92 ) Не се е явил Добър ( 4.08 )
209 5125 Добър ( 3,56 ) Добър ( 4.04 ) Не се е явил Добър ( 4.04 )
210 5286 Не се е явил Не се е явил Добър ( 4.04 ) Добър ( 4.04 )
211 5014 Добър ( 4 ) Добър ( 3.96 ) Добър ( 3.6 ) Добър ( 4 )
212 5040 Добър ( 4 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 4 )
213 5060 Среден ( 3,12 ) Добър ( 3.8 ) Добър ( 4 ) Добър ( 4 )
214 5131 Среден ( 3,36 ) Добър ( 3.68 ) Добър ( 4 ) Добър ( 4 )
215 5150 Среден ( 3,4 ) Добър ( 4 ) Добър ( 3.6 ) Добър ( 4 )
216 5283 Не се е явил Не се е явил Добър ( 3.96 ) Добър ( 3.96 )
217 5059 Добър ( 3,92 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 3.92 )
218 5088 Среден ( 3,12 ) Добър ( 3.92 ) Не се е явил Добър ( 3.92 )
219 5199 Добър ( 3,92 ) Добър ( 3.88 ) Не се е явил Добър ( 3.92 )
220 5042 Добър ( 3,68 ) Добър ( 3.88 ) Среден ( 3.48 ) Добър ( 3.88 )
221 5074 Среден ( 3,24 ) Добър ( 3.88 ) Добър ( 3.64 ) Добър ( 3.88 )
222 5115 Слаб ( 2 ) Добър ( 3.84 ) Не се е явил Добър ( 3.84 )
223 5132 Добър ( 3,84 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 3.84 )
224 5171 Добър ( 3,8 ) Добър ( 3.72 ) Добър ( 3.76 ) Добър ( 3.8 )
225 5216 Добър ( 3,8 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 3.8 )
226 5027 Слаб ( 2 ) Добър ( 3.76 ) Слаб ( 2 ) Добър ( 3.76 )
227 5091 Среден ( 3,44 ) Не се е явил Добър ( 3.76 ) Добър ( 3.76 )
228 5185 Добър ( 3,76 ) Среден ( 3.48 ) Добър ( 3.72 ) Добър ( 3.76 )
229 5198 Добър ( 3,76 ) Среден ( 3.24 ) Не се е явил Добър ( 3.76 )
230 5202 Добър ( 3,76 ) Добър ( 3.56 ) Не се е явил Добър ( 3.76 )
231 5275 Не се е явил Добър ( 3.76 ) Не се е явил Добър ( 3.76 )
232 5285 Не се е явил Не се е явил Добър ( 3.76 ) Добър ( 3.76 )
233 5167 Добър ( 3,72 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 3.72 )
234 5172 Слаб ( 2 ) Не се е явил Добър ( 3.72 ) Добър ( 3.72 )
235 5077 Добър ( 3,52 ) Добър ( 3.68 ) Среден ( 3.24 ) Добър ( 3.68 )
236 5089 Добър ( 3,68 ) Среден ( 3.48 ) Среден ( 3.44 ) Добър ( 3.68 )
237 5002 Добър ( 3,64 ) Не се е явил Среден ( 3.24 ) Добър ( 3.64 )
238 5070 Среден ( 3,28 ) Среден ( 3.32 ) Добър ( 3.64 ) Добър ( 3.64 )
239 5155 Среден ( 3,44 ) Добър ( 3.64 ) Среден ( 3.36 ) Добър ( 3.64 )
240 5123 Слаб ( 2 ) Добър ( 3.6 ) Не се е явил Добър ( 3.6 )
241 5138 Среден ( 3,28 ) Добър ( 3.6 ) Среден ( 3.4 ) Добър ( 3.6 )
242 5041 Слаб ( 2 ) Добър ( 3.56 ) Среден ( 3.36 ) Добър ( 3.56 )
243 5137 Среден ( 3,08 ) Добър ( 3.56 ) Среден ( 3 ) Добър ( 3.56 )
244 5191 Добър ( 3,56 ) Не се е явил Не се е явил Добър ( 3.56 )
245 5242 Добър ( 3,56 ) Среден ( 3.48 ) Среден ( 3.04 ) Добър ( 3.56 )
246 5265 Не се е явил Добър ( 3.56 ) Не се е явил Добър ( 3.56 )
247 5017 Среден ( 3,48 ) Среден ( 3 ) Добър ( 3.52 ) Добър ( 3.52 )
248 5111 Среден ( 3,36 ) Добър ( 3.52 ) Среден ( 3.24 ) Добър ( 3.52 )
249 5128 Среден ( 3,08 ) Добър ( 3.52 ) Не се е явил Добър ( 3.52 )
250 5200 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.28 ) Добър ( 3.52 ) Добър ( 3.52 )
251 5022 Среден ( 3,48 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.48 )
252 5044 Среден ( 3,4 ) Слаб ( 2 ) Не се е явил Среден ( 3.4 )
253 5087 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.36 ) Не се е явил Среден ( 3.36 )
254 5246 Среден ( 3 ) Среден ( 3.36 ) Среден ( 3.08 ) Среден ( 3.36 )
255 5099 Среден ( 3,32 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.32 )
256 5182 Среден ( 3,32 ) Среден ( 3.24 ) Не се е явил Среден ( 3.32 )
257 5244 Среден ( 3,32 ) Среден ( 3.2 ) Не се е явил Среден ( 3.32 )
258 5045 Среден ( 3,28 ) Среден ( 3.16 ) Слаб ( 2 ) Среден ( 3.28 )
259 5215 Среден ( 3,28 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.28 )
260 5101 Среден ( 3,24 ) Не се е явил Среден ( 3.12 ) Среден ( 3.24 )
261 5117 Среден ( 3,24 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.24 )
262 5133 Среден ( 3,24 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.24 )
263 5154 Среден ( 3,24 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.24 )
264 5178 Среден ( 3,2 ) Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 ) Среден ( 3.2 )
265 5243 Среден ( 3,2 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.2 )
266 5003 Среден ( 3,12 ) Не се е явил Среден ( 3 ) Среден ( 3.12 )
267 5053 Слаб ( 2 ) Среден ( 3.12 ) Не се е явил Среден ( 3.12 )
268 5187 Среден ( 3,12 ) Не се е явил Слаб ( 2 ) Среден ( 3.12 )
269 5269 Не се е явил Среден ( 3.12 ) Слаб ( 2 ) Среден ( 3.12 )
270 5018 Среден ( 3,08 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.08 )
271 5213 Среден ( 3,04 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.04 )
272 5222 Среден ( 3,04 ) Не се е явил Не се е явил Среден ( 3.04 )
276 5112 Слаб ( 2 ) Не се е явил Не се е явил Слаб ( 2 )
277 5118 Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 )
279 5247 Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 )
280 5248 Слаб ( 2 ) Не се е явил Не се е явил Слаб ( 2 )
283 5276 Не се е явил Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 )
285 5282 Не се е явил Не се е явил Слаб ( 2 ) Слаб ( 2 )
273 5055 Не се е явил Не се е явил Не се е явил Не се е явил
274 5096 Не се е явил Не се е явил Не се е явил Не се е явил
275 5106 Не се е явил Не се е явил Не се е явил Не се е явил
278 5196 Не се е явил Не се е явил Не се е явил Не се е явил
281 5258 Не се е явил Не се е явил Не се е явил Не се е явил
282 5273 Не се е явил Не се е явил Не се е явил Не се е явил
284 5278 Не се е явил Не се е явил Не се е явил Не се е явил

Лого - Международна награда на херцога на Единбург. One World Foundation LogoЕразъм+ Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт 2014-2020 г.Cambridge English Language Assessment preparation centre.

Лого - ESET ENJOY SAFER TECHNOLOGY

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
02/ 971 33 00;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.