Мисия и цели

1. Първа частна математическа гимназия с Частно начално училище „Питагор”.

2. През 2004 г. „Първа Софийска математическа гимназия” ООД лицензира и откри Първа частна математическа гимназия с профил „Природоматематически” и с интензивно изучаване на английски език. Следвайки поставената цел за пълното развитие на училището като комплекс за всички възрастови групи и превръщането му в уникално училище, съчетаващо добрите традиции на българското образование с новите мултимедийни методи на обучение, „Първа Софийска математическа гимназия” ООД получи лиценз и за начално училище „Питагор” - също с интензивно изучаване на математика и английски език. През учебната 2010/2011 г. се въведоха два нови профила - чуждоезиков и технологичен (стопански мениджмънт).
Засилената математическа подготовка, която създава реална предпоставка за училищна реализация във всички колежи и висши учебни заведения, е гаранция за възхода на училището и утвърждаването му в столичното образование като първото частно училище с интензивно математическо обучение.
Ползвайки богатия опит на ангажираните елитни учители, училището непрекъснато се развива.

3. Нашата мисия е децата ни...

 • Да растат здрави и весели;
 • Да могат да учат и да работят самостоятелно и оригинално;
 • Да са вежливи и дружелюбни помежду си и към възрастните хора;
 • Да спазват правилата, определени от класа и от училището;
 • Да печелят математически състезания;
 • Да говорят свободно английски език.

4. Възрастови граници на деца - от ПУК до 12 клас.

5. Единственото частно математическо училище.

6. Основните ни приоритети за успешното развитие на училището са:

 1. Да продължи традицията за некомерсиализъм в съществуването на училището, с оглед да се привличат качествени ученици, главно от семейства със среден социален статус и реализиране на безкомпромисен и качествен учебно-възпитателен процес.
 2. Въвеждане на по-високи критерии за реално оценяване, абстрахирано от платеното обучение.
 3. Трайно задържане интереса на учениците в часовете по всички предмети чрез добре планирана и интензивна урочна работа, съобразена с възрастовите особености на учениците и техните амбиции за следваща реализация.

7. Съобразена по обем и трудност самостоятелна подготовка за всеки ден, за всеки срок, за всяка учебна година.

 1. Стриктно спазване на правилата за поведение на учениците с оглед на новите изисквания на нормативната база и създаване на ценностна система на учениците за успешно противопоставяне на негативното влияние на улицата и други съществуващи явления с рисков характер, които предлага обществото на подрастващите.
 2. Силно развитие на извънкласната и извънучилищната дейност с учениците, чрез включването им в локални, национални и международни проекти, спортни и езикови школи, пътувания с географска и историческа познавателна цел, участие в математически състезания и олимпиади с цел формиране на знаещи, интелигентни и с високи морални и патриотични качества млади хора.

Съзнавайки отговорността, която поема училищният колектив и многото странични фактори, от които ще зависи развитието на училището ние си поставяме амбициозни задачи за изпълнение през следващите три години:

8. Ученически състав

Брой паралелки и ученици по години

класове

2011 - 2012 г.

2012 - 2013 г.

2013 - 2014 г.

паралелки

ученици

паралелки

ученици

паралелки

ученици

Подготвителен

1

10

1

12

0

0

I клас

1

6

2

32

2

31

II клас

1

6

1

10

2

32

III клас

0

0

1

12

1

17

IV клас

1

9

1

12

1

16

V клас

3

58

3

60

3

60

VІ клас

2

44

3

60

3

60

VІІ клас

2

42

2

44

3

60

VІІІ клас

1

17

1

15 - 18

2

30 - 40

ІХ клас

1

9

1

17

2

30

Х клас

-

-

1

9

1

17

ХІ клас

1

8

-

-

1

17

ХІІ клас

1

9

1

9

1

10

9. Учителски състав:

Въведените държавни нормативи за труд на учителите и проектното увеличение на броя на учителите при спазване на следните критерии:

 • Висока и доказана професионална квалификация
 • Перспектива за развитие
 • Инициативност
 • Коректност към училището и учениците
 • Качества за класно ръководство
 • Отговорност към участие в извънкласни дейности за реализиране на възпитателни и образователни цели.

10. Друг персонал:

 • Един помощник-директор и един за начален курс.
 • Секретар на училището
 • Една административна длъжност за учебна документация и връзка с родителите.
 • Една административна длъжност за ремонт и поддържане на базата.
 • Охрана
 • Трима чистачи.

11. Материална база

Десетгодишен договор с ОЕБ „Шалом” за два етажа от сградата на бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 58:

 • 16 класни стаи за самостоятелно ползване.
 • Компютърен кабинет, специализиран кабинет по природни науки и медицински кабинет.
 • 2 физкултурни салона
 • 3 административни помещения
 • Едно помещение за учителска стая
 • 3 санитарни помещения
 • Помещение за хранене. Училищен бюфет.

12. Усъвършенстване и осъвременяване на УТС за онагледяване и разнообразяване на учебния процес:

 • Снабдяване с необходимите пособия, литература, помагала, спортни пособия и др. за онагледяване на учебния процес.
 • Осигуряване на по-добра копирна техника
 • Провеждане на обучението по БДП в модерен специализиран кабинет от учител-професионалист.
 • Закупуване на електронна дъска и създаване на модулни уроци за използването ѝ.

13. Проекти:

 • EGS - продължаване на работа по проекта
 • Активно включване и участие на ПЧМГ в национални проекти за извънкласни дейности и ритуализация на училищния живот.
 • “Energy is life” към програма „Коменски”

14. Сфери на реализация - къде постъпват учениците след завършване на съответното училище.

 • След 7 клас: 25 % в Американски колеж София
 • 20 % в СМГ
 • 20% в езикови гимназии (Немска гимназия, Френска гимназия, Испанска гимназия)
 • 35% продължават обучението си в гимназията

Първият гимназиален випуск завърши 2011/2012 г. До месец януари 2012 г. имаме отлични резултати от положени изпити SAT, TOEFL

 • SAT - 1150 - 1300 точки
 • TOEFL - 102 - 115 точки

15. Условия за прием, срокове и цени.

Прием на предучилищна група и на ученици от 1. до 4. клас
Условия за прием:
Предучилищен клас:

 • - разговор с родителите
 • - интервю на детето с психолога на училището
 • - тест за пространствена и времева ориентация на детето

І клас:

 • - разговор с родителите
 • - еднодневно посещение на детето в училище
 • - интервю на детето с психолога на училището
 • - тест за училищна готовност

ІІ - ІІІ клас:

 • - разговор с родителите
 • - еднодневно посещение на детето в училище
 • - интервю на детето с психолога на училището
 • - тест за ниво на усвояване на материала от предходния клас - включва въпроси по математика, български език и литература, роден край/околен свят, английски език

ІV клас:

 • - разговор с родителите
 • - интервю на детето с психолога на училището
 • - тестове за ниво на усвояване на материала от предходния клас: математика, български език и литература, английски език

Прием след 4-ти, 5-и и 6-и клас с интензивно изучаване на математика и информатика:

 • Изпит по математика;
 • Събеседване с кандидата и родителите;

Прием след 7-ми и 8-ми клас

Прием след 7-ми и 8-ми клас профил “Природоматематически” с интензивно изучаване на английски език, информатика и информационни технологии:

 • Тест по математика
 • Тест по БЕЛ - за профил Технологичен
 • Резултати от Национално външно оценяване
 • Събеседване с кандидата и родителите
 • Характеристика на ученика от предходната учебна година

Вижте финансовите условия за 2014-2015 учебна година на ПЧМГ.

Вижте финансовите условия за 2014-2015 учебна година на ЧНУ "Питагор".

 1. Мотиви за членство в БАЧУ - Помощ и подкрепа пред всички държавни институции.
 2. Мейли за връзка: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
 3. Име на гид, който ще води и показва училището на посетителите в дните на отворените врати.

Лого - Международна награда на херцога на Единбург. One World Foundation LogoЕразъм+ Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт 2014-2020 г.Cambridge English Language Assessment preparation centre.

Лого - ESET ENJOY SAFER TECHNOLOGY

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
02/ 971 33 00;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.