Начало | ПЧМГ | Учебна дейност | Профил “Технологичен – Стопански мениджмънт”

Учебен план - профил “Технологичен – Стопански мениджмънт”

Раздел ІІ. Разпределение на учебното време по учебни предмети - профил “Технологичен – Стопански мениджмънт”, по Наредба № 6/28.05.2001 г.

Профилиращи предмети:

  1. Технологии / Основи на пазарната икономика, Маркетинг и реклама, Мениджмънт на фирмата, Счетоводство на фирмата/

  2. Информатика и Информационни технологии / Интернет с компютърна графика

  3. География и икономика / Фирмено право

  4. Чужд език

  Културно-образователна област

Гимназиален етап

   

Класове

    VІІІ

2010/2011

ІХ

2011/2012

Х

2012/2013

ХІ

2013/2014

ХІІ

2014/2015

Общо 8-12 кл.

 

Брой учебни седмици:

36

36

36

36

31

 
А Задължителна подготовка /ЗП/            

1

Български език и литература

         

561

 

Български език и литература

144
4

108
3

108
3

108
3

93
3

561

2

Чужди езици

           
 

Първи чужд език – английски

648
18

144
4

144
4

144
4

124
4

1204

 

Втори чужд език

 

72
2

72
2

72
2

62
2

278

3

Математика, информатика и ИТ

         

602

 

Математика

108
3

108
3

108
3

72
2

62
2

458

 

Информатика

 

36

1

36

1

   

72

 

Информ. технологии

36

1

36
1

36
1

   

108

4

Обществени науки и гражданско образование

         

677

 

История и цивилизация

 

54
1.5

72
2

72
2

62
2

260

 

География и икономика

 

54
1.5

54
1.5

54
1.5

31
1

193

 

Психология и логика

 

54
1.5

     

54

 

Етика и право

   

54
1.5

   

54

 

Философия

     

54
1.5

 

54

 

Свят и личност

       

62
2

62

5

Природни науки и екология

         

643

 

Биология и здр. образование

 

72
2

72
2

72
2

 

216

 

Физика и астрономия

 

54
1.5

72
2

72
2

31
1

229

 

Химия и опазване на ок. среда

 

54
1.5

72
2

72
2

 

198

6

Изкуства

         

144

 

Музика

36
1

36
1

     

72

 

Изобразително изкуство

36
1

36
1

     

72

7

Физическа култура и спорт

         

350

 

Физическа култура и спорт

72
2

72
2

72
2

72
2

62
2

350

 

Общо за ЗП:

1080

990
27.5

972
27

864
24

589
9

4495

Б

Задължително избираема подготовка / ЗИП /

 

162
4.5

180
5

288
8

403
13

1033

 

 

Профилирана подготовка:

           
 

1. Основи на пазарната икономика

 

108
3

108
3

   

216

 

2. Маркетинг и реклама

     

72
2

62
2

134

 

3. Мениджмънт на фирмата

       

124
4

124

 

4. Счетоводство на фирмата

   

36
1

72
2

62
2

170

 

5. География и икономика

       

62
2

62

 

6. Фирмено право

 

54
1.5

36
1

72
2

 

162

 

7. Интернет с компютърна графика

       

36
1

36

 

Задължително избираема подготовка /ЗИП/ - по избор на ученика

           
 

Общо за ЗП и ЗИП:

1080

1152

1152

1152

992

5528

В

Свободно избираема подготовка / СИП /

144
4

144
4

144
4

144
4

124
4

700
 

 

1. Български език и литература

72
2

72
2

72
2

72
2

62
2

350

 

2. Английски език

72
2

72
2

72
2

72
2

62
2

350

 

Всичко: ЗП, ЗИП, СИП

1224

1296

1296

1296

1116

6228

 

III.Описание на организацията на обучението по профилирана подготовка за профил “Технологичен – Стопански мениджмънт”

Приемането на учениците в училището се реализира съгласно решение на Педагогическия съвет.
Настоящият училищен учебен план е в сила за випуск 2010 г. – 2015 г., с продължителност на обучението – 5 години.
Формата на обучение е дневна.
Организацията на учебния ден е полудневна.
Продължителността на учебния час е 40 минути, с разрешение на началника на Регионалния инспекторат по образованието – гр. София.
Учебното време за задължителноизбираемата подготовка в гимназиалния етап се използва за профилирана подготовка, както следва:

В 9. клас се изучават два профилиращи предмета:

- І-ви профилиращ предмет – Технологии/Основи на пазарната икономика – 36/3ч = 108 часа
- ІІ- ри профилиращ предмет : Информационни технологии/ Информатика ЗП 36/1ч = 36ч; + Информационни технологии ЗП 36/1 ч =36 ч.; + Интернет с компютърна графика ЗПП 36/1.5 = 54 ч. Общо 126 часа

В 10. клас – три профилиращи предмета.

- І-ви профилиращ предмет – Технологии/Основи на пазарната икономика – 36/3ч = 108 часа
- ІІ- ри профилиращ предмет : Информационни технологии/ Информатика ЗП 36/1ч = 36ч; + Информационни технологии ЗП 36/1 ч =36 ч.; + Интернет с компютърна графика ЗПП 36/1 = 36 ч. Общо 108 часа.
- ІІІ-ти профилиращ предмет – чужд език/английски/ ЗП 36/4 = 144 часа

В 11. клас – четири профилиращи предмета:

- І-ви профилиращ предмет – Технологии/ Маркетинг и реклама– 72/2ч; мениджмънт на фирмата 72/2. Общо 144 часа.
- ІІ- ри профилиращ предмет : Информационни технологии/ Интернет с компютърна графика ЗПП 72/2ч.
- ІІІ-ти профилиращ предмет – География и икономика ЗП 54/ 1.5 + География и икономика ПП 72 /2 . Общо 126 часа
- ІV – ти профилиращ предмет – чужд език /английски/ - ЗП 144 / 4ч

В 12.клас – четирипрофилиращи предмета.

- І-ви профилиращ предмет – Технологии/ Маркетинг и реклама– 62/2ч; мениджмънт на фирмата 62/2. Общо 134 часа.
- ІІ- ри профилиращ предмет : Технологии/ Счетоводство на фирмата 124/4 ч..
- ІІІ-ти профилиращ предмет – География и икономика ПП 62/2 + Фирмено право 62/2. Общо 134 часа
- ІV – ти профилиращ предмет – чужд език /английски/ - ЗП 124 / 4ч

Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение по учебните предмети - български език и литература и английски език - от 8 до 12 клас, предложени на учениците за избор.
Обучението по свободноизбираема подготовка се провежда извън задължителните учебни часове.
Обучението по отделните учебни предмети за задължителна подготовка и профилирана подготовка се осъществява по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката.
Обучението по отделните учебни предмети за задължителноизбираема подготовка се осъществява по учебни програми, съгласувани с експертите по учебни предмети в РИО – гр. София и утвърдени от началника на РИО.
Обучението по отделните учебни предмети за свободноизбираема подготовка се осъществява по учебни програми, утвърдени от директора на Първа частна математическа гимназия.
Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, вкючва и по един учебен час по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съглосно чл. 16, ал. 2, и ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
 

 

Лого - Международна награда на херцога на Единбург. One World Foundation LogoЕразъм+ Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт 2014-2020 г.Cambridge English Language Assessment preparation centre.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
02/ 971 33 00;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Начало | ПЧМГ | Учебна дейност | Профил “Технологичен – Стопански мениджмънт”