Начало | ПЧМГ | Учебна дейност | Профил "Природоматематически" - немски

Учебен план - профил "Природоматематически" с интензивно изучаване на немски език

Дневна форма на обучение прием след завършен VІІ клас образователна степен - средна гимназиаелен етап от учебната 2014/2015 година

  УТВЪРЖАВАМ:..................................
проф. д-р Анелия Клисарова
МИНИСТЪР

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕНПЛАН
профил
Природоматематически”

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН - СРЕДНА ГИМНАЗИАЕЛЕН ЕТАП
ОТ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Профилиращи предмети

 1. Математика
 2. Информатика
 3. Немски език
 4. Информационни технологии

София, 2013 година

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Графикът на учебното време се определя със Заповед на Министъра на образованието и науката за всяка учебна година и се изпълнява от училището.

ВАКАНЦИИ: Съгласноутвърдения от министъра на образованиетои науката за конкретната учебна година график.

ІI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ

  ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН
СРЕДНА
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Класове VIII IX X XI XII Общо
Учебни седмици 36 36 36 36 31 VIII - XII
А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА /ЗП/
I Български език и литература 4 144 3 108 3 108 3 108 3 93 16 561
II Чужди езици                        
  Първи чужд език - немски 18 648 4 144 4 144 4 144 4 124 34 1204
  Втори чужд език     2 72 2 72 2 72 2 62 8 278
                           
III Математика, информатика и информационни технологии                        
  Математика 3 108 3 108 3 108 2 72 2 62 12 458
  Информатика     1 36 1 36         2 72
  Информационни технологии 1 36 1 36 1 36         3 108
IV Обществени науки и гражданско образование                        
  История и цивилизация     1,5 54 2 72 2 72 2 62 7,5 260
  География и икономика     1,5 54 1,5 54 1,5 54 1 31 5,5 193
  Психология и логика     1,5 54             1,5 54
  Етика и право         1,5 54         1,5 54
  Философия             1,5 54     1,5 54
  Свят и личност                 2 62 2 62
V Природни науки                        
  Човекът и природата                        
  Биология и здравно образование     2 72 2 72 2 72     6 216
  Физика и астрономия     1,5 54 2 72 2 72 1 31 6,5 229
  Химия и опазване на околната среда     1,5 54 2 72 2 72     5,5 198
V Изкуства                        
  Музика 1 36 1 36             2 72
  Изобразително изкуство 1 36 1 36             2 72
VI Физическа култура и спорт                        
  Физическо възпитание и спорт 2 72 2 72 2 72 2 72 2 62 10 350
  ОБЩО: ЗП 30 1080 27,5 990 27 972 24 864 19 589 126,5 4495
                           
Б ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /ЗИП/                        
Б1 Профилирана подготовка                        
  Първи чужд език -немски             1 36 1 31 2 67
  Математика     2,5 90 3 108 3 108 4 124 12,5 430
  Информатика     2 72 2 72 4 144 4 124 12 412
  Информационни технологии                 4 124 4 124
Б2 Задължителноизбираема подготовка                        
  ОБЩО: ЗП+ЗИП 30 1080 32 1152 32 1152 32 1152 32 992 157 5528
В СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /СИП/ 4 144 4 144 4 144 4 144 4 124 4 700
  ОБЩО: ЗП+ЗИП+СИП 34 1224 36 1296 36 1296 36 1296 36 1116 161 6228

 

ІІІ.ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Формата на обучение е дневна. Организацията на учебния ден е полудневна.

 2. Учениците в VIII клас се приемат след успешно завършен VII клас и бал, образуван от: оценката от конкурсен изпит по математика и оценките по български език и математика от свидетелството за завършен VII клас.

 3. Часовете по СИП се разпределят с решение на Педагогическия съвет за всяка учебна година.

 4. Профилиращата подготовка за природоматематическия профил се реализира в следните направления:

 • Математика
 • Информатика
 • Немски език
 • Информационни технологии
 1. Часовете по профилиращата подготовка се разпределят, както следва:

В IX клас
- математика - ЗП - 3 часа + ЗИП - 2,5 часа = 198 часа;
- информатика - ЗП - 1 час + ЗИП - 2 часа = 108 часа;

В X клас
- математика - ЗП - 3 часа + ЗИП - 3 часа = 216 часа;
- информатика - ЗП - 1 час + ЗИП - 2 часа = 108 часа;

В XI клас
- математика - ЗП - 2 часа + ЗИП - 3 часа = 180 часа;
- немски език - ЗП - 4 часа + ЗИП - 1 час = 180 часа;
- информатика -ЗИП - 4 часа = 144 часа;

В XII клас
- математика - ЗП - 2 часа + ЗИП - 4 часа = 186 часа;
- немски език - ЗП - 4 часа + ЗИП - 1 час = 155 часа;
- информатика -ЗИП - 4 часа = 124 часа;
- информационни технологии - ЗИП - 4 часа = 124 часа.

 1. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебният предмет „Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито съгласно:

 • чл.16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП;
 • чл.21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;
 • заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката.

В изпълнение на заповед № РД 09-619/ 31.10.2000 г.на министъра на образованието и науката, учениците от VІІІ клас изучават в 6 (шест) часа на класа правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 09-773/ 19.09.2003 г.).

Лого - Международна награда на херцога на Единбург. One World Foundation LogoЕразъм+ Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт 2014-2020 г.Cambridge English Language Assessment preparation centre.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
02/ 971 33 00;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Начало | ПЧМГ | Учебна дейност | Профил "Природоматематически" - немски