Начало | ПЧМГ | Учебна дейност | Профил "Чуждоезиков"

Профил "Чуждоезиков"

Учебен план - профил “Чуждоезиков”, първи чужд език – немски език

 

 

Културно-образователна област

Гимназиален етап

 

 

Класове

 

 

VІІІ

2010/2011

ІХ

2011/2012

Х

2012/2013

ХІ

2013/2014

ХІІ

2014/2015

Общо 8-12 кл.

 

Брой учебни седмици:

36

36

36

36

31

А

Задължителна подготовка /ЗП/

 

 

 

 

 

 

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

561

 

Български език и литература

144

4

108

3

108

3

108

3

93

3

561

2

Чужди езици

 

 

 

 

 

 

 

Първи чужд език – немски

648

18

144

4

144

4

144

4

124

4

1204

 

Втори чужд език - английски

 

72

2

72

2

72

2

62

2

278

3

Математика, информатика и ИТ

 

 

 

 

 

602

 

Математика

108

3

108

3

108

3

72

2

62

2

458

 

Информатика

 

36

1

36

1

 

 

72

 

Информ. технологии

36

1

36

1

36

1

 

 

108

4

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

 

677

 

История и цивилизация

 

54

1.5

72

2

72

2

62

2

260

 

География и икономика

 

54

1.5

54

1.5

54

1.5

31

1

193

 

Психология и логика

 

54

1.5

 

 

 

54

 

Етика и право

 

 

54

1.5

 

 

54

 

Философия

 

 

 

54

1.5

 

54

 

Свят и личност

 

 

 

 

62

2

62

5

Природни науки и екология

 

 

 

 

 

643

 

Биология и здр. образование

 

72

2

72

2

72

2

 

216

 

Физика и астрономия

 

54

1.5

72

2

72

2

31

1

229

 

Химия и опазване на ок. среда

 

54

1.5

72

2

72

2

 

198

6

Изкуства

 

 

 

 

 

144

 

Музика

36

1

36

1

 

 

 

72

 

Изобразително изкуство

36

1

36

1

 

 

 

72

7

Физическа култура и спорт

 

 

 

 

 

350

 

Физическа култура и спорт

 

72

2

72

2

72

2

72

2

62

2

350

 

Общо за ЗП:

1080

990

27.5

972

27

864

24

589

19

4495

Б

 

Задължително избираема подготовка / ЗИП /

 

Профилирана подготовка:

  1. Немски език

 

  1. Английски език

 

 

  1. Български език и литература

 

 

  1. Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

162

4.5

 

 

 

108

3

 

54

1.5

 

180

5

 

 

 

72

2

 

72

2

 

36

1

 

288

8

 

 

 

72

2

 

72

2

 

72

2

 

72

2

 

 

403

13

 

 

 

124

4

 

124

4

 

93

3

 

62

2

 

 

 

 

1033

 

 

 

 

376

 

 

322

 

 

201

 

 

134

 

 

 

 

 

Общо за ЗП и ЗИП:

 

1080

1152

1152

1152

992

5528

В

 

Свободно избираема подготовка / СИП /

  1. Немски език

 

 

  1. Английски език

 

 

  1. Български език и литература

 

 

  1. Математика

 

 

 

 

144

4

 

72

2

 

72

2

 

 

144

4

 

36

1

 

36

1

 

 

36

1

 

36

1

 

144

4

 

36

1

 

36

1

 

 

36

1

 

36

1

 

144

4

 

36

1

 

36

1

 

 

36

1

 

36

1

 

124

4

 

31

1

 

31

1

 

 

31

1

 

31

1

 

700

 

 

211

 

 

211

 

 

 

139

 

 

139

 

Всичко: ЗП, ЗИП, СИП

1224

1296

1296

1296

1116

6228

 

III.Описание на организацията на обучението по профилирана подготовка за профил “Чуждоезиков” – първи чужд език – немски език

Приемането на учениците в училището се реализира съгласно решение на Педагогическия съвет.

Настоящият училищен учебен план е в сила за випуск 2010 г. – 2015 г., с продължителност на обучението – 5 години.

Формата на обучение е дневна.

Организацията на учебния ден е полудневна.

Продължителността на учебния час е 40 минути, с разрешение на началника на Регионалния инспекторат по образованието – гр. София.

Учебното време за задължителноизбираемата подготовка в гимназиалния етап се използва само за профилирана подготовка, както следва:

В 9. клас се изучават два профилиращи предмета /първи чужд език – немски език и втори чужд език – английски език/.

В 10. клас – три /първичужд език – немски език;втори чужд език – английски език; български език и литература/.

В 11. клас – четири/първи чужд език – немски език; втори чужд език – английски език; български език и литература; математика/.

В 12.клас – четири/първи чужд език – немски език;втори чужд език – английски език;български език и литература; математика/.

Училището организира билингвално обучение. Учебни предмети от културно-образователни области се изучават на чужд език, който учениците изучават като първи чужд език – немски език, както следва:

9 клас – География и икономика; Биология и здравно образование; История и цивилизация;

10 клас –География и икономика; Биология и здравно образование; История и цивилизация;

11 клас – География и икономика; Биология и здравно образование; История и цивилизация;

 

Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение по учебните предмети - немскиезик,английски език, български език и литература и математика - от 8 до 12 клас, предложени на учениците за избор.

Обучението по свободноизбираема подготовка се провежда извън задължителните учебни часове.

Обучението по отделните учебни предмети за задължителна подготовка и профилирана подготовка се осъществява по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката.

Обучението по отделните учебни предмети за задължителноизбираема подготовка се осъществява по учебни програми, съгласувани с експертите по учебни предмети в РИО – гр. София и утвърдени от началника на РИО.

Обучението по отделните учебни предмети за свободноизбираема подготовка се осъществява по учебни програми, утвърдени от директора на Първа частна математическа гимназия.

Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, вкючва и по един учебен час по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съглосно чл. 16, ал. 2, и ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

 

 

ДИРЕКТОР

 

Лого - Международна награда на херцога на Единбург. One World Foundation LogoЕразъм+ Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт 2014-2020 г.Cambridge English Language Assessment preparation centre.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
02/ 971 33 00;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Начало | ПЧМГ | Учебна дейност | Профил "Чуждоезиков"